Endringsoversikt for RAPP13.50

Topp  Neste

Vi dokumenterer her samtlige endringer utført i programmet frem til siste versjon. Klikk på versjonsnummer for mer detaljert informasjon om endringer.

 

Versjon

Dato/tid

Spesifikasjon av endringer

Annet

v2011.08

16.08.2011

BUGFIKS: Dersom aktivt utvalg i tilsagnsregister inneholdt noen av tegnene ": \ / ? * [ ]" oppstod problem ved eksport til Excel. Dette er nå fikset ved å erstatte disse tegnene med tegnet "|".

 

v2011.07

 

15.07.2011

Mer detaljert informasjon om endringer, klikk her.

Nytt koderegime for 2011
Automatisk konvertering av innlagte 2011 tilsagn/søknader til nytt koderegime under oppgradering
Nytt felt for angivelse av støtteform (anskaffelse/tilskudd)

Nytt kategoriregime fra og med tilsagnsåret 2011. Se KRD dokument.

v2011.05

12.05.2011

Oppdatert inkluderte datafiler for ny installasjon, slik at nytt system installeres med 2 stk. rammer hhv. RDA-midler og Kommunalt næringsfond.

 

v2011.02

03.02.2011

BUGFIKS: Under innvilging av søknad blir nå budsjettplan også kopiert korrekt fra søknad til tilsagn.
BUGFIKS: Hente neste nummer for opprettelse av nytt tilsagn i tilsagnsregister (feil introdusert i v2011.01C)

Rettinger i skreddersøm for Sør-Trøndelag fylkeskommune

v2011.01C

24.01.2011

Minimal endring i skreddersøm for STFK

 

v2011.01B

18.01.2011

BUGFIKS: Fikset problem introdusert i versjon v2011.01A relatert til innvilge søknad, opprette tilsagn etc.

 

v2011.01A

 

08.01.2011

Denne versjonen inneholder feil og må oppgraderes!

Forbedring av diverse rutiner knyttet til:

innvilge søknad, opprette tilsagn
rutine for automatisk generering av tilsagn-/søknadsnummer.

VIKTIG! Dersom du har kjører versjon v2011.01A må du oppgradere RAPP13.50 til nyere versjon grunnet feil i rutine for innvilging av søknad m.m.

v2011.01

05.01.2011

Forbedring av rutiner knyttet til skreddersøm for STFK.


Endringer i 2010

v2010.12A

21.12.2010

Tilpasninger på skreddersøm for STFK.


v2010.12

13.12.2010

Forbedringer i rutiner for innsendelse av årsrapport:

forbedret informasjon på veiviser for produksjon og innsendelse av årsrapport
justering av tekniske rutiner for innsendelse relatert til primær-/sekundær kategoriene

For å kunne rapportere korrekt for tilsagnsåret 2010, må minimum denne eller nyere versjon benyttes.

v2010.11D

27.11.2010

Mindre endringer for STFK:

Mulighet for kopiering av innsatsområder til nytt år og til ny ramme (tilsvarende som for budsjettområder)
STFK: Skjule tilsagnsliste under opprettelse av tilsagn/søknad

v2010.11B

16.11.2010

Mer detaljert info om endringer, klikk her

STFK: Innføring av A-sak,B-sak og C-sak på søknader, med spesial Excel rapport som inkluderer både tilsagn og søknader i samme rapport
Mulighet for kopiering av budsjettområder til nytt år og til ny ramme

Skreddersøm for Sør-Trøndelag fylkeskommune, noe funksjonalitet har generell funksjonalitet og dermed tilgjengelig for alle.

v2010.11A

08.11.2010

BUGFIX: feil visning av sekundære kategorier i produserte årsrapport for år 2010 når disse ikke var angitt
i årsrapport viser også farger på prosjekter hvor geografi mangler

Takk til Torbjørn T. Jensen som rapporterte om feil.

v2010.10

12.10.2010

Mer detaljert info om endringer, klikk her.

skreddersøm for STFK som kun er tilgjengelig for STFK.
valgfri mulighet til å skjule en del felter på tilsagn og søknadsbildet
forbedring av diverse oppslagsvindu med mulighet for søk/filtrering på tekst
under opprettelse av tilsagn/søknad hvor tidligere benyttet tilsagnsnummer vises er de nå mulig å filtrere på ulike nummerserier
ny knapp på verktøy linje for oppstart av http://mrs.spine.no som åpner applikasjon for rapportering av standardisert mål- og resultatparemtere på KRD virkemidler

En del av endringene er bestilt av Sør-Trøndelag fylkeskommune men har generell funksjonalitet og dermed tilgjengelig for alle.

v2010.03

23.03.2010

Mer detaljert info om endringer, klikk her.

nytt kategoriregime med en primærkategori og fire sekundærkategorier
valg på budsjettområde som indentifiserer fylker som rapporterer på vegne av KNF og RF
nytt felt for angivelse av antall ansatte for benyttelse i forbindelse med rapportering av transportstøtte
årsrapport justert iht til endring på informasjon som tilflyter KRD

Veiledning for nye kategorier tilgjengelig på nett, klikk her.

v2010.01

04.01.2010

forbedret veiviser for innsendelse av årsrapport
tekniske endringer av rutiner for innsendelse av årsrapport

Denne versjonen må benyttes ved innsendelse av årsrapport for 2009.

Endringer i 2009

v2009.09

30.09.2009

ny flettekode for "Resultat verbal" innlagt i rutiner for fletting med Word

v2009.07

05.07.2009

Ferdigstilt skreddersøm for INTERREG Indre Scandinavia (Hedmark)

automatisk propagering av finansieringsplan fra hovedtilsagn til andre flerårig tilsagn
utvidet definisjon av medfinansiører for statistikk
ny Excel eksport for statistikk på finansieringsplan

Tilpasninger av Østfold sin INTERREG skreddersøm.

v2009.06

v2009.03x

10.06.2009

20.03.2009

Ferdigstilt skreddersøm for Østfold

 

Andre endringer:

Felt "Oppfølging" vises i tilsagnsregister, benyttes for varslingsfunksjonen
Endret filter for varslingsrutiner, tidligere ble avsluttet tilsagn eksludert fra varslingsfilter, nå er disse også inkludert.

 

Mindre justeringer utført i juni 2009.

v2009.01H

27.01.2009

BUGFIX: krd-rap bildet, ved bruk av mus for å flytte markør til felt, medførte visning av feil side
mindre kosmetisk i forhold til å vise alle obligatoriske felter med blå tekst på tilsagnsskjema

v2009.01F

23.01.2009

Sortering på saksnummer/saksbehandler i tilsagnsregister
Utvalg på saksbehandler, søker kun navn
NORDLAND: lagt inn ansvarlig aktør, prosjektleder og e-postadresse, også definert med flettekoder

v2009.01E

22.01.2009

BUGFIX: feil visning av negative utbetalinger i rapport under ramme

v2009.01A

07.01.2009

utvidet antall tegn for søknadsnummer fra 7 til15
BUGFIX: test melding fjernet rapport under ramme
BUGFIX: word mal for utbetalingsanvisning inkludert
BUGFIX: feil på innlegging mål-resultat på tilsagn, reelle verdier ble kun lagt inn for år 1

v2009.01

06.01.2009

Endring av veiviser for årsrapportering
Endring av innhold i årsrapport

Endringer i 2008

v2008.12

14.12.2008

Kosmetisk endring, mer info under opprettelse av nytt tilsagn eller ny søknad

v2008.10A

08.10.2008

Aktivert utskrift av utbetalingsanvisning

v2008.07A

17.07.2008

Tilrettelagt rutiner for import fra www.websoknad.no
Mindre tilpasninger for konvertering fra FOND2000

v2008.03B

13.03.2008

Mindre endringer:

BUGFIX: fjernet mulighet for innlogging på "rollemal" bruker
fikset problem for valg av innsatsområder sortert på navn
forbedret grensesnitt under ramme for innlegging av innsatsområder

v2008.03A

10.03.2008

Mindre endringer:

kategori:
- for kategoriene 04.01 og 06.01 var tekst "Ingen", dette er nå endret til tekst angitt for hovednivået
søknadsregister:
- forbedret utseende/funksjonalitet på søknadsskjema
- forbedret rutine for eksport til Excel
- visning i kategori i register korrigert
ferdigstilt skreddersøm for Nordland
 

v2008.01

 

31.01.2008

Systemutvikling og oppgradering:

nytt kategoriregime
forbedring av eksisterende funksjonalitet
ny funksjonalitet

Innhold i referat fra Rapp13-50 gruppen vedlagt som endringsdokumentasjon. Klikk på lenke i første kolonne.

 

 

 


© 2002-2009  SPINE AS - Alle rettigheter reservert