Installasjon

Topp  Forrige 

I dette kapittel beskriver vi rutiner knyttet til installasjon på server, installasjon av klient og opprettelse av nye brukere med passord. Disse rutinene må utføres av systemansvarlig med administrative rettigheter.

 

Vennligst merk følgende for installasjon med kopiering av data/dokumenter fra eksisterende system:

- Denne installasjonen blir installert til ny mappe og vil ikke overskrive tidligere system(RAPP.551.60/POST61/FOND2000). Dette betyr at eksisterende system vil være intakt og tilgjengelig når installasjonen av RAPP13.50 er fullført.

- Alle data inkl. brukernavn/passord blir kopiert fra gammelt system til RAPP13.50.

- Installasjonsprogrammet for RAPP13.50 vil ikke fjerne filer eller snarveier som tilhører tidligere system, dette må gjøres manuelt i etterkant.

 

 


Installasjon av RAPP13.50 på server

 

RAPP13.50 må installeres til ny mappe på server med mappenavn alà "RAPP1350". For øvrig kan dere velge å installere til valgfri mappe og område på server. Hver aktuell bruker må på tilsvarende måte som for RAPP.551.60 ha tilgang til valgte område.

 

Vi anbefaler dere å installere RAPP13.50 parallelt og tilsvarende som for tidligere system (se eks. for RAPP.551.60 som vist på bildet under).

 

 

Installasjonsprogrammet vil utføre følgende på server:

opprette valgte målmapper på server
installere RAPP13.50 programfiler til valgte målmappe på server
kopiere datafiler fra RAPP.551.60 datamappe til valgte RAPP13.50 datamappe
konvertere og klargjøre datafiler for bruk i RAPP13.50
installere KLIENT.EXE til valgte målmappe på server

 

Etter installasjon på server, må programmet KLIENT.EXE kjøres fra hver klient maskin for å opprette snarvei for oppstart som forklart i neste avsnitt.

 

 

Rettigheter for brukere på serverområdet

Vi beskriver her standard rettigheter brukere av RAPP13.50 må ha til server området hvor program og datafiler er installert.

 

Mappe

Beskrivelse

Rettigheter

Merknad

Data
 
 

Mappe for lagring av datafiler benyttet i programmet. Med undermappe som inneholder Word maler.

Fulle rettigheter

Bør legges til separat serverområde med frekvent sikkerhetskopiering. Alle data er lagret i denne mappen.

Dokument

Mappe for lagring av Word dokumenter produsert ved fletting.

Fulle rettigheter


Excel

Mappe for lagring av Excel rapporter produsert for eksport.

Fulle rettigheter


Program

Mappe for lagring av programfiler og hjelpefiler.

Kjøre rettigheter


RAPP13.50

Hovedmappe og målmappe for installasjon av program.

Fulle rettigheter
 
 

Programmet KLIENT.EXE lokalisert i denne mappen. Benyttes for å opprette snarvei på klient PC. Filen KLIENT.INI blir opprettet i denne mappen for å "huske" sti til datamappe.

 

 


Installasjon på klient PC (opprette ny bruker)

 

Installasjon av ny klient innebærer to sekvenser:

Opprette snarvei fra klient PC til program på server.
Legge inn ny bruker med passord i programmet.

 

 

Vi forklarer her de to sekvensene i mer detalj:

Fra klient PC, start windows utforsker.
Gå til målmappe for programfiler på server.
Start programmet KLIENT.EXE som ligger direkte under målmappe for programfiler.
Følg instruksjonene i installasjonsscriptet. Følgende parameter må oppgis:
Angi målmappe for datafiler. Angitte datamappe blir "husket" og benyttet neste gang programmet kjøres. Informasjonen blir lagret i filen KLIENT.INI i samme mappe som programfilen.

 

Når installasjonsscriptet er ferdig må det opprettes en egen bruker i programmet for klienten.

Start programmet fra snarvei opprettet på skrivebordet.

Logg på programmet med bruker "Systemadministrator"
Klikk på [System] og velg meny som vist under:

Registrer ny bruker med brukernavn og passord.

 

 

 


© 2002-2009  SPINE AS - Alle rettigheter reservert