Oppgradering til siste versjon

Topp  Forrige  Neste

I dette kapittel beskriver vi rutiner for hvordan du oppgraderer RAPP13.50 til siste versjon. Disse rutinene må utføres av system ansvarlig med administrative rettigheter.

 

Generelt om oppgradering

oppgradering av RAPP13.50 innebærer kun endringer på server, dvs. ingen endringer må utføres på klientmaskin
ved oppgradering blir nye programfiler og hjelpefiler kopiert til server i programmappen, dette gjelder filer med ekstensjon: *.EXE, *.DLL, *.CHM
ved oppgradering blir det som standard laget en kopi av mappe med datafiler før oppgradering, dette kan overstyres under installasjon, mappen blir lagt som en undermappe i datamappen
ved oppgradering blir enkelte datafiler konvertert dersom det er nødvendig
til orientering utfører RAPP13.50-installasjoner/-oppgraderinger ingen endringer i Windows systemmapper, det installeres heller ingen OCX'er
vi benytter installasjonsprogrammet InnoSetup for våre installasjoner

 

Prosedyre for oppgradering av RAPP13.50

sjekk at ingen brukere kjører RAPP13.50
vi anbefaler å kjøre oppgradering fra samme PC hvorfra hovedinstallasjonen ble foretatt, kan kjøres fra vilkårlig maskin men må da velge korrekte installasjonsmapper manuelt
last ned installasjonsfilen fra våre internettsider og lagre den på egnet område (mer info under)
start installasjonsfil med fulle administrative rettigheter
følg instruksjonene i installasjonsprogrammet

 

Nedlasting av oppgradering

Installasjonsfil med siste oppgradering laster du ned fra våre internettsider på adressen:

http://install.spine.no/rapp13.50/upgrade.exe

(installasjonspassord sendt pr.epost)

 

 

 

 


© 2002-2009  SPINE AS - Alle rettigheter reservert